Chính sách giao hàng

  • Đơn hàng giao TP HCM:
    • 5 – 20 hộp: Miễn phí vận chuyển tại 1 điểm trong nội thành Hồ Chí Minh
    • 21 – 100 hộp: Miễn phí vận chuyển tại 2 điểm trong nội thành Hồ Chí Minh
    • 100 – 300: Miễn phí vận chuyển tại 3 điểm trong nội thành Hồ Chí Minh
    • 300 – 500 hộp: Miễn phí vận chuyển tại 4 điểm trong nội thành Hồ Chí Minh